Aktuálne

vyšetrenie školskej zrelosti

08.04.2020 13:36
Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak: -rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP -rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky -rodič žiada o predčasné zaškolenie CPPPaP LM bude diagnostiku týchto detí realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych...

Aktuálne informácie z Výskumného ústavu detskej psychológie a potopsychológie

02.04.2020 19:13
https://vudpap.sk/

zápis do 1. ročníka

27.03.2020 13:29
Zápis do 1. ročníka ZŠ - mesto LM.pdf (413863)

Rozhodnutie ministra školstva od 30. marca 2020

26.03.2020 19:29
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka 03.png (68,9 kB)rozhodnutie_ministra.pdf