Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávania

 

Verejný obstarávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 

 • SÍDLO: Okoličianska 333  Liptovský Mikuláš 03 104
 • IČO: 319 34 625
 • DIČ: 2020577790
 • Štatutárny zástupca: Mgr. Ivana Frajtová
 • e-mail: ppplm@stonline.sk
 • t.č.: +421445525021
 • Zverejnenie zadávania zákazky
 • Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk
 • Zákazky podľa §9 ods. 9 zák.č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods.1 písm.a) s cenami vyššími ako 1 000,- EUR
  Správy sú zverejnené na adrese: www.uvo.gov.sk