vyšetrenie školskej zrelosti

08.04.2020 13:36

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:

-rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP

-rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky

-rodič žiada o predčasné zaškolenie

CPPPaP LM bude diagnostiku týchto detí realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych opatrení.

Chcela by som upozorniť (alebo informácia na zváženie), že všetky ostatné diagnostické postupy (neštandardizované online skríningy školskej spôsobilosti, skríningy realizované v januári) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad, predčasné zaškolenie, resp. diagnostiku ŠVVP dieťaťa.

 

Späť