Kontakt

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Okoličianska 333
03104 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 55 250 21

E-mail: ppplm@stonline.sk

www.cpppaplm.com

IČO: SK31934625