Vážení moji klienti!

    Prihováram sa Vám aspoň takýmto spôsobom v tejto náročnej dobe. S mnohými z Vás sa stretávam už dlhšiu dobu,s inými sme sa zoznámili len nedávno. Keďže  v súčasnosti  sa nemôžeme stretávať, pokúsim sa Vám dať nieko typov na cvičenia logopédie v domácom prostredí.

 

V prípade potreby, alebo pri nutnosti skonzultovať nejakú situáciu  ma  kontaktujte:

hlavajova@cpppaplm.com

PaedDr. Soňa Hlavajová - logopéd

logopédia.pdf