Október - mesiac úcty k starším

18.09.2014 13:13

OKTÓBER - mesiac úcty k starším

Motto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

        Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku - bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá . Je dokonca prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy.


„Každý , kto je malý chlapec, bude raz aj dedko,dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko. Každé dievča bude raz aj milá, stará babka, Pre nás je od babky pusa, ako cukor sladká...“


Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne , pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme , aké vzácne „poklady“ žijú v našej rodine. Sú to naši starí rodičia, príbuzní, susedia a spoluobčania.


Späť