November - mesiac boja proti drogám

18.09.2014 13:16

Drogy sú skloňované vo všetkých pádoch, masmédiá začínajú dávať tejto problematike čoraz väčší priestor.

Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku vzrastajúci trend. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú deti a mladí ľudia. Odborníci z praxe odhadujú, že závislých a experimentujúcich osôb s drogami je približne 30 000 a usudzujú, že ak stúpajúci trend v užívaní drog na Slovensku bude pokračovať, tak drogový problém bude prítomný možno v každej slovenskej rodine. Musíme si uvedomiť to, že drogy nie sú problémom iba tých, ktorí s drogou experimentovať začínajú. Je to problém každého z nás, problém týkajúci sa budúcnosti našich detí. Je preto správne a nanajvýš potrebné, aby sme sa prevencii drogových závislostí všetci systematicky venovali. Základom prevencie je vytváranie optimálnych spoločenských a životných podmienok pre zdravý, telesný, psychický a sociálny vývin jednotlivca.

Spoľahlivou „cestou“, ako predísť tomu, aby sa vaše dieťa dostalo do problému s drogou je – venovať svojmu dieťaťu čas a seba – dať mu dostatok lásky, byť mu príkladom ako treba žiť bez drogy, lebo „akí sme my, také budú naše deti“. Nezabúdajme na to, že „deti si nikdy nebudú pamätať drahé veci, ktorými sme ich obdarovali, ale spomenú si na city, ktorými sme ich zahrnuli“.


Späť