Novinka - TR betonNOVÉ PREVENTÍVNE AKTIVITY  V PONUKE v sekcii  - Ponuka preventívnych aktivít.

V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a  prebiehajú od 2. 9. 2020 všetky činnosti.

Naďalej však platia opatrenia

  • Vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • Pri vstupe použiť dezinfekčný prostriedok
  • Vstup do zariadenia je umožnený iba  jednej sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonný zástupca.
  • Do priestorov zariadenia nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest so zvýšenou teplotou, kašľom, náhlou stratou chuti a čuchu, či inými akútnymi infekciami dýchacích ciest.  
                                                                                                   
 
   

t.č. 044/5525021, ppplm@stonline.sk ; 0901 707 526;fc. centrum okolične

7,00 - 15-00 hod

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

ppplm@stonline.sk

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...