Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Okoličianska 333 Liptovský Mikuláš 03104

044/5525021; ppplm@stonline.sk