Zápis do 1. ročníka ZŠ - mesto LM.pdf

 

 

Dobrý deň, odborní zamestnanci sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu novú záložku pod názvom "ZVLÁDNEME  TO SPOLU". Tu budeme  priebežne  vkladať informácie pre vás, ako zvládnuť takúto situáciu, ale aj pracovné listy pre vaše deti.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Okoličianska 333 Liptovský Mikuláš 03104

044/5525021; ppplm@stonline.sk

Zabezpečenie    starostlivosti

o klientov zariadenia

telefonickou formou v čase od 07:00 do 12:00 hod. (044/5525021; 0901707526)

alebo

e- mailovou formou, alebo cez web stránku zariadenia - každý pracovný deň do 15:00 hod

(ppplm@stonline alebo  e-mailom na potrebného zamestnanca: frajtova@cpppaplm.com, hlavajova@cpppaplm.com, oskova@cpppaplm.com, janaglutova@cpppaplm.com, cedzova@cppppaplm.com, nedelkova@cpppaplm.com, dziakova@cpppaplm.com, adamkovicova@cpppaplm.com, magerciakova@cpppaplm.com, slovik@cpppaplm.com, lukacova@cpppaplm.com, hucikova@cpppaplm.com)

 

Priestory CPPPaP sú   pre verejnosť, návštevy a pohyb cudzích osôb  ZATVORENÉ