Vážení klienti CPPPaP v Liptovskom Mikuláši prešlo na dištančnú formu práce

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom  e-mailov.
V prípade potreby získania  všeobencných informácii môžete volať na 044/5525021 alebo 0901707526, e-mail info@cpppaplm.com, od 7,00 do 15,00 hod.
V prípade potreby kontaktovať konkrétneho zamestnanca CPPPaP, môžete tak urobiť na e-mailoch:
riaditeľka, sociálny pedagóg - frajtova@cpppaplm.com
kariérny poradca - kralova@cpppaplm.com
psychológovia:
dziakova@cpppaplm.com; cedzova@cpppaplm.com; lukacova@cpppaplm.com; adamkovicova@cpppaplm.com
špeciálni pedagógovia:
nedelkova@cpppaplm.com; slovik@cpppaplm.com; hlavajova@cpppaplm.com
sociálny pedagóg - janaglutova@cpppaplm.com
ekonómka - kurisova@cpppaplm.com
 
Priebežne vás budeme na stránke informovať o prevádzke CPPPaP Liptovský Mikuláš.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dňa 15.12.2020 sa konala online Burza stredných škôl. Na tomto linku vám ponúkame záznam z tejto konferencie.

https://drive.google.com/file/d/1oQoqzZJhzlOT2TGz5XQEf2CkYDM53J7M/view?usp=drive_web
Evanjelické gymnázium - 00:06:30
Gymnázium LH - 00:29:30
Hotelová akadémia- 00:48:00
Obchodná akadémia- 1:15:15
Stredná zdravotnícka škola - 1:36:30
SOŠ polytechnická - 1:54:00
SOŠ stavebná - 2:14:00
SOŠ lesnícka a drevárska - 2:29:30
SOŠ elektrotechnická - 2:47:00

DM53J7M/view?usp=drive_webharmonogam.jpg

Link na online Burzu stredných škôl  

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ4ZjZhYjAtZGE0Yy00YjIzLTlmNmMtNmIxYzA2NDQ5OTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229cac86ad-40f9-461c-be10-4a9b78253e9e%22%2c%22Oid%22%3a%22f4e09a96-7cfc-45f0-bb32-6cd27e818da5%22%7d

 

POZÝVAME VÁS NA ONLINE BURZU STREDNÝCH ŠKOL

POZVÁNKA BURZA.pdf

 

POZOR ZMENA

 

 

 

NOVEMBER  – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch (fc. CentrumOkoličné)

 

 

 

o zákaze vstupu do budovy centra a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu  CPPPaP

podľa §3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.


OZNAM 2.11.2020.docx 

 
Milí naši klienti, rodičia pedagógovia
od 2.11.2020 nás v prípade potreby môžete osobne navštíviť v našom centre. Na stránke www.cpppaplm.com je uverejnený oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu.
Na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28.10.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu sme boli  zaradení medzi výnimky zo zákazu vychádzania. To znamená, že zákaz vychádzania sa nevzťahuje na našich klientov, čiže klientov CPPPaP Okoličianska 333 Liptovský Mikuláš.
Objednávať sa môžete na t. č. 044 /55 250; 0901 707 526 alebo na ppplm@stonline.sk;
V CPPPaP sa naďalej dodržujú protiepidemiologické opatrenia:
- prekrytie horných dýchacích ciest
- použitie dezinfekčného prostriedku
- odmeranie telesnej teploty
- s dieťaťom len jeden zákonný zástupca

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPPPaP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum okoličné

Centrum Okoličné

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...