Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš

 Naše služby sú poskytované

ZADARMO


              Nájdete nás na Okoličianskej ulici  333, Liptovský Mikuláš.