Základné psychologické odporúčania pre verejnosť v stave núdze - koronavírus