Zmluvy

(www.crz.gov.sk)

Zmluvy sú zverejňované na Centrálnom registri zmlúv.

Kolektívna zmluva 

KZ-2012.doc (94 kB)

Dodatok 2012.docx (12,9 kB)

KOZ-2022.doc (176640)