Pre koho sú naše služby určené

 

Pre koho sú služby CPPPaP poskytované?

·          pre deti v predškolskom veku

·          pre deti navštevujúce základné školy

·          pre stredoškolskú mládež, príp. študentov vysokých škôl

·          pre rodičov všetkých vekových kategórií detí a mládeže

·          pre výchovných a pedagogických pracovníkov jednotlivých typov škôl

·          pre orgány štátnej správy a samosprávy