Ochrana osobných údajpv

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31934625

  Centrum pedagogicko-spychologického poradenstva a prevencie

 

Služby v centre sú BEZPLATNÉ