Organizačná štruktúra


organizačná štruktúra 2017.docx


 


 

  Centrum pedagogicko-spychologického poradenstva a prevencie

 

Služby v centre sú BEZPLATNÉ