Zamestnanci 

Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši

Odborný zamestnanec je zamestnanec, ktorý vykonáva odbornú činnosť t.j. súbor pracovných činností vykonávaných najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace.

Zmena organizačnej štruktúry 1.10.20.docx (30441)

 

 

Zamestnanci CPPPaP

 

 • Riaditeľka -  Mgr. Ivana Frajtová
 • Ing. Martina Kurišová - ekonomika, účtovníctvo, mzdy
 • p. Edita Ošková - administratíva, prevádzka

PSYCHOLÓG

 • PhDr. Tatiana Cedzová – psychológ – odborný zamestnanec s II. atestáciou (cedzova@cpppaplm.com)
 • PhDr. Andrea Lukáčová – psychológ - odborný zamestnanec s II. atestáciou (lukacova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Lenka Dziaková – psychológ - odborný zamestnanec s II. atestáciou (dziakova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Lucia Kráľová -  kariérový poradca –samostatný  odborný zamestnanec (kralova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Martina Dudová - psychológ/preventista - samostatný odborný zamestnanec (dudova@cpppaplm.com)

 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

 • Mgr. Monika Nedeľková - špeciálny pedagóg – odborný zamestnanec s I. atestáciou (nedelkova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Rastislav Slovík - špeciálny pedagóg - odborný zamestnanec s I. atestáciou (slovik@cpppaplm.com)
 • Mgr. Barbora Dideková - špeciálny pedagóg- začínajúci odborný zamestnanec (didekova@cpppaplm.com)

 

SOCIÁLNY PEDAGÓG

 • Mgr. Jana Glutová- sociálny pedagóg – odborný zamestnanec s I. atestáciou (janaglutova@cpppaplm.com)
 • Mgr. Ivana Frajtová – sociálny pedagóg – odborný zamestnanec s  II. atestáciou (frajtova@cpppaplm.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppplm@stonline.sk