Január

30.09.2015 08:59

Medzinárodný deň kreativity

Kreativita v živote človeka je to, čo nás celý život posúva nejakým spôsobom dopredu. Je to spôsob hľadania a objavovania nových ciest, ako niečo dosiahnuť.

Späť