Január

Medzinárodný deň kreativity

Kreativita v živote človeka je to, čo nás celý život posúva nejakým spôsobom dopredu. Je to spôsob hľadania a objavovania nových ciest, ako niečo dosiahnuť.

  Centrum pedagogicko-spychologického poradenstva a prevencie

 

Služby v centre sú BEZPLATNÉ