Asisten učiteľa 2017/2018

Žiadosti v sekcii tlačivá posielať do 3. mája do CPPPaP

  Centrum pedagogicko-spychologického poradenstva a prevencie

 

Služby v centre sú BEZPLATNÉ