Kariérové poradenstvo 

V prípade poradenstva môžete kontaktovať Mgr. Kráľová - kariérny poradca v CPPPaP - kralova@cpppaplm.com; 044/5525021; 0901707526