Kariérové poradenstvo 

 
 

Dňa 15.12.2020 sa konala online Burza stredných škôl. Na tomto linku vám ponúkame záznam z tejto konferencie.

https://drive.google.com/file/d/1oQoqzZJhzlOT2TGz5XQEf2CkYDM53J7M/view?usp=drive_web
 

DM53J7M/view?usp=drive_webharmonogam.jpg

Link na online Burzu stredných škôl  
V prípade poradenstva môžete kontaktovať Mgr. Kráľová - kariérny poradca v CPPPaP - kralova@cpppaplm.com; 044/5525021; 0901707526