súhrná správa k hospodárení za rok 2015.pdf (147676)ekonomika