súhrná správa k hospodárení za rok 2015.pdf (147676)ekonomika

  Centrum pedagogicko-spychologického poradenstva a prevencie

 

Služby v centre sú BEZPLATNÉ