Centrum poradenstva a prevencie CPP

AKTUÁLNE

 

 

Prosíme Vás, aby ste nešírili dezinformácie, zachovali  pokoj.  Je veľmi potrebné, aby ste rodičia boli fyzicky prítomní pri deťoch a ošetrili nielen mieru informovanosti, ale aj spôsob podania informácií.

Ako sa brániť dezinformáciám?

  • - overujte si zdroje

  • - zdieľajte videá/texty len z oficiálnych hodnoverných zdrojov

  • - sledujte oficiálne stránky, akými sú MInisterstvo obrany SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR či stránku          polície Slovenskej republiky

  • - ak si nie ste istý, či je informácia pravdivá, nešírte ju.

Ďalšie linky pomoci:

ZAKLADNY SUBOR_LINKY POMOCI

 

 

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

info@cpppaplm.com

Okoličianska 333
Liptovský Mikuláš
03104

Elokované pracovisko Kuzmányho 6 Liptovský Mikuláš
Elokované pracovisko Čs. Brigády 2 Liptovský Mikuláš

+421 44 55 250 21
0901 707 526

Vyhľadávanie

Centrum poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš 

CPP

    

Okoličianska 333

www.cpppaplm.com

info@cpppaplm.com

044/55 250 21 ; 0901707526

fc: centrum poradenstva prevencie

 

 

 

                                  
Linky pomoci:Bezplatné linky pomoci v Spojenom kráľovstve na pomoc ľuďom s ...

© 2011 Všetky práva vyhradené.

CPP L. Mikuláš